Voorwaarden

Zoals op alle foto's op het internet rust ook op de foto's op
www.janvinkfotografie.nl auteursrechten.
Het gebruik van deze foto's is zonder schriftelijke toestemming van Jan Vink
dan ook niet toegestaan.

Indien u gebruik wilt maken van beeldmateriaal van janvinkfotografie.nl kunt u, naast de mogelijkheid om foto's o.a. op canvas of op plexiglas te bestellen (zie knop bestellen bij iedere foto), geheel vrijblijvend een offerte aanvragen.
U wordt verzocht dan wel aan te geven voor welke toepassing u de betreffende foto('s) wilt gebruiken, bijv.: tijdschrift / krant in dat geval de grootte van de oplage en afmeting van de te gebruiken foto, gebruik voor digitale presentatie (lage resolutie) of enig ander gewenst gebruik.
Andere formaten zijn veelal ook mogelijk; u kunt dit dan ook aangeven.
Indien u dezelfde foto('s) meerdere keren wilt gebruiken, dient u dit ook aan te geven. 

Voor ideologische instellingen op het gebied van natuur en milieu gelden aangepaste tarieven. Vraag hier a.u.b. naar!

U ontvangt spoedig daarna de offerte en besluit vervolgens om wel of niet tot gebruik over te gaan. In deze offerte is ook een keuzemogelijkheid voor de manier van verzenden opgenomen.

U kunt kiezen voor ontvangst via:

Nadat uw betaling is ontvangen wordt het beeldmateriaal, inclusief de schriftelijke toestemming voor gebruik, naar u toegestuurd. Bedrijven en/of instellingen ontvangen gelijktijdig met de digitale bestanden een factuur. Ik verzoek u deze binnen 30 dagen te betalen.
Bij het gebruik van mijn foto's draagt u, als gebruiker, in alle gevallen zorg voor de vermelding van de tekst: Foto('s): www.janvinkfotografie.nl